Warmteverliezen pijpleidingen

Need help?

Do you have questions about a product, is the product you are looking for not on our website or do you need a quotation? Please contact us by phone: +31(0)24 645 58 88You are here Home - Tracing - Warmteverliezen pijpleidingen

Warmteverliezen pijpleidingen

Tabellen warmteverliezen pijpleidingen

Onderstaand geven we bij benadering de warmteverliezen voor het handhaven van de temperatuur van verschillende dikten pijpleidingen bij diverse isolatiedikten en temperatuurverschillen (Thandhaven - Tmin.omgeving)

Delta T = 20°C
  Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 6,8 4,7 3,9 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5
15 8,9 5,8 4,7 4,1 3,7 3,4 3,1 2,8
20 10,8 6,8 5,4 4,7 4,2 3,9 3,5 3,1
32 15,5 9,3 7,1 6,0 5,3 4,8 4,3 3,8
40 18,5 10,8 8,2 6,8 6,0 5,4 4,8 4,2
50 22,3 12,8 9,5 7,9 6,8 6,1 5,4 4,7
60 26,1 14,7 10,8 8,9 7,7 6,8 6,0 5,1
80 33,7 18,5 13,4 10,8 9,3 8,2 7,1 6,0
100 41,2 22,3 16,0 12,8 10,8 9,5 8,2 6,8
200 78,9 41,2 28,6 22,3 18,5 16,0 13,4 10,8

Delta T = 25°C
  Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 8,6 5,8 4,8 4,3 3,9 3,7 3,4 3,1
15 11,1 7,2 5,8 5,1 4,6 4,3 3,9 3,5
20 13,6 8,6 6,8 5,8 5,2 4,8 4,4 3,9
32 19,3 11,6 8,9 7,5 6,6 6,0 5,4 4,7
40 23,2 13,6 10,3 8,6 7,5 6,8 6,0 5,2
50 27,9 16,0 11,9 9,8 8,6 7,7 6,8 5,8
60 32,7 18,4 13,6 11,1 9,6 8,6 7,5 6,4
80 42,1 23,2 16,8 13,6 11,6 10,3 8,9 7,5
100 51,5 27,9 20,0 16,0 13,6 11,9 10,3 8,6
200 98,6 51,5 35,8 27,9 23,2 20,0 16,8 13,6

Delta T = 30°C
  Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 10,3 7,0 5,8 5,1 4,7 4,4 4,1 3,7
15 13,3 8,7 7,0 6,1 5,5 5,1 4,7 4,2
20 16,3 10,3 8,1 7,0 6,3 5,8 5,3 4,7
32 23,2 13,9 10,7 9,0 8,0 7,2 6,5 5,7
40 27,8 16,3 12,3 10,3 9,0 8,1 7,2 6,3
50 33,5 19,2 14,3 11,8 10,3 9,2 8,1 7,0
60 39,2 22,1 16,3 13,3 11,5 10,3 9,0 7,7
80 50,5 27,8 20,1 16,3 13,9 12,3 10,7 9,0
100 61,8 33,5 24,0 19,2 16,3 14,3 12,3 10,3
200 118,3 61,8 43,0 33,5 27,8 24,0 20,1 16,3

Delta T = 40°C
  Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 13,7 9,3 7,7 6,8 6,3 5,9 5,4 4,9
15 17,7 11,6 9,3 8,1 7,4 6,8 6,3 5,6
20 21,7 13,7 10,8 9,3 8,4 7,7 7,0 6,3
32 31,0 18,5 14,2 12,0 10,6 9,6 8,6 7,6
40 37,1 21,7 16,4 13,7 12,0 10,8 9,6 8,4
50 44,7 25,6 19,1 15,7 13,7 12,3 10,8 9,3
60 52,2 29,4 21,7 17,7 15,3 13,7 12,0 10,3
80 67,4 37,1 26,9 21,7 18,5 16,4 14,2 12,0
100 82,4 44,7 32,0 25,6 21,7 19,1 16,4 13,7
200 157,7 82,4 57,3 44,7 37,1 32,0 26,9 21,7

Delta T = 50°C
  Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 17,1 11,7 9,7 8,6 7,8 7,3 6,8 6,2
15 22,2 14,5 11,7 10,2 9,2 8,6 7,8 7,1
20 27,1 17,1 13,6 11,7 10,5 9,7 8,8 7,8
32 38,7 23,2 17,8 15,0 13,3 12,1 10,8 9,5
40 46,3 27,1 20,5 17,1 15,0 13,6 12,1 10,5
50 55,8 32,0 23,8 19,7 17,1 15,4 13,6 11,7
60 65,3 36,8 27,1 22,2 19,2 17,1 15,0 12,8
80 84,2 46,3 33,6 27,1 23,2 20,5 17,8 15,0
100 103,1 55,8 40,0 32,0 27,1 23,8 20,5 17,1
200 197,1 103,1 71,6 55,8 46,3 40,0 33,6 27,1

Delta T = 60°C
  Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 20,5 14,0 11,6 10,3 9,4 8,8 8,1 7,4
15 26,6 17,4 14,0 12,2 11,1 10,3 9,4 8,5
20 32,5 20,5 16,3 14,0 12,6 11,6 10,5 9,4
32 46,4 27,8 21,4 18,0 15,9 14,5 13,0 11,4
40 55,6 32,5 24,6 20,5 18,0 16,3 14,5 12,6
50 67,0 38,4 28,6 23,6 20,5 18,4 16,3 14,0
60 78,4 44,1 32,5 26,6 23,0 20,5 18,0 15,4
80 101,0 55,6 40,3 32,5 27,8 24,6 21,4 18,0
100 123,7 67,0 48,0 38,4 32,5 28,6 24,6 20,5
200 236,6 123,7 85,9 67,0 55,6 48,0 40,3 32,5

Delta T = 70°C
  Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 23,9 16,3 13,5 12,0 11,0 10,3 9,5 8,6
15 31,0 20,2 16,3 14,3 12,9 12,0 11,0 9,9
20 37,9 23,9 19,0 16,3 14,7 13,5 12,3 11,0
32 54,2 32,4 24,9 21,0 18,6 16,9 15,1 13,3
40 64,9 37,9 28,7 23,9 21,0 19,0 16,9 14,7
50 78,2 44,8 33,4 27,5 23,9 21,5 19,0 16,3
60 91,4 51,5 37,9 31,0 26,8 23,9 21,0 17,9
80 117,9 64,9 47,0 37,9 32,4 28,7 24,9 21,0
100 144,3 78,2 56,0 44,8 37,9 33,4 28,7 23,9
200 276,0 144,3 100,3 78,2 64,9 56,0 47,0 37,9

Delta T = 80°C
  Isolatiedikte
Pijpdiam. 10 20 30 40 50 60 75 100
10 27,4 18,7 15,4 13,7 12,5 11,7 10,8 9,9
15 35,5 23,1 18,7 16,3 14,8 13,7 12,5 11,3
20 43,4 27,4 21,7 18,7 16,8 15,4 14,0 12,5
32 61,9 37,1 28,5 24,0 21,2 19,3 17,3 15,2
40 74,1 43,4 32,8 27,4 24,0 21,7 19,3 16,8
50 89,3 51,1 38,1 31,5 27,4 24,6 21,7 18,7
60 104,5 58,9 43,4 35,5 30,7 27,4 24,0 20,5
80 134,7 74,1 53,7 43,4 37,1 32,8 28,5 24,0
100 164,9 89,3 64,0 51,1 43,4 38,1 32,8 27,4
200 315,4 164,9 114,6 89,3 74,1 64,0 53,7 43,4


There are no products matching the selection.