Vermogen berekenen

Need help?

Do you have questions about a product, is the product you are looking for not on our website or do you need a quotation? Please contact us by phone: +31(0)24 645 58 88You are here Home - Process Heating - Vermogen berekenen

Vermogen berekenen

Vermogen bepalen om water te verwarmen

Men kan zelf eenvoudig het vermogen bepalen dat nodig is om water te verwarmen. Hiervoor gebruiken we de formule:

P = m x c x ∆t x 1/3600 (kw)

P = vermogen in kW
m = massa van het medium in kg dat in één uur opgewarmd dient te worden
c = soortelijke warmte in kJ/kg.K
∆t = t2-t1 (eindtemperatuur – begintemperatuur) in °C
= dichtheid van het medium (kg/m3);  = m / V (kg/m3)


c water = 4,187 kJ/kg.K
ᵨ water = 1000 kg/m3d dus 1000 ltr (1m3) water = 1000 kg

Om eventuele warmteverliezen, afwijkingen in de voedingsspanning en weerstand van de verwarmingsspiraal, te compenseren verhogen we het berekende vermogen met een ervaringspercentage van 20%.

P = m x 4,187 x ∆t x 1/3600 x 1,2 (kW)


Opwarmtijd

Het berekende vermogen “P” is benodigd om “m” kg water in 1 uur, “∆t” op te warmen.
Indien men in een half uur wilt verwarmen dan moet men dus 2 x zo snel verwarmen en dientengevolge moet men dan het berekende vermogen eveneens met een factor 2 vermenigvuldigen.


Rekenvoorbeeld

Hoeveel vermogen is er benodigd om 500kg (500Ltr) water in 2 uur 30°C op te warmen?
m = 500kg
c = 4,187 kJ/kg.K
∆t = 30°C

P = 500 x 4,187 x 30 x 1/3600 x 1,2 = 20,94kW

In twee uur is dan 20,96 / 2 = 10,47kW benodigd.

 

Bovenstaande algemene berekening kan men voor ieder ander medium toepassen.

Onderstaand de gegevens van veel voorkomende vloeistoffen en gassen:

medium

 

dichtheid

(kg/m3)

soortelijke warmte

 (kJ/kg.K)

VLOEISTOFFEN
alkohol 800 2,43
benzine 720 2,10
water 998 4,19
olijfolie 920 1,65
petroleum  790 2,14
zeewater 1020  3,93
zwavelzuur 1840  1,38
     
GASSEN  
aardgas 0,833 1,90
lucht 1,29 1,00
stikstof  1,25 1,04


There are no products matching the selection.